FOTOGALERIE

Schody

Schodiště je komunikace mezi přízemním a nadzemním podlažím. Protože při chůzi překonáváme výšku patra, musí schodiště splňovat požadavky norem na bezpečný provoz. Norma tak upravuje nejen sklon schodiště, ale i výšku a šířku stupňů, jejich poměr, počet, délku ramene, šířku podesty a podobně. V případě, že se po domě pohybují malé děti, musí se schodiště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich úrazu. Nedílným prvkem schodiště musí být zábradlí, které je dobré realizovat zároveň se schodištěm. I na zábradlí se vztahují předepsané normy.

V ideálním případě je dobré před zahájením prvních prací na schodišti kontaktovat firmu, která bude schodiště vyrábět a dohodnout všechny podrobnosti, aby se vše mohlo stavebně připravit už v průběhu hrubé stavby a později nedocházelo k dodatečným stavebním úpravám.

Z pohledu nábytkáře dělíme schody do dvou skupin - schody samonosné a schody na nosnou konstrukci. Samonosné schodiště vyrobíme sami, u obkladů na nosnou konstrukci spolupracujeme s externími dodavateli, popřípadě využijeme stávající konstrukci.

Jaké schody vyberete záleží na Vás, ale vždy by se měl vzhled a design schodiště přizpůsobit bezpečnosti a pohodlí při chůzi. Jenom takové schody Vám budou sloužit k plné spokojenosti.